10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.)
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας
ΘΕΡΜΑ2024
5 - 6 Ιουλίου 2024
Σχολή Τεχνολογίας – Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας –
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λάρισα

Η Ελληνική Εταιρία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α) διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας στις 5-6 Ιουλίου 2024 στη Σχολή Τεχνολογίας, στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα.

Οι ανακαλύψεις στη Θερμική Ανάλυση χαρακτηρίζονται από την ανάγκη νέων μεθόδων, τη γέννηση νέων τεχνικών και των εφαρμογών τους που ενδιαφέρουν πολλούς επιστήμονες στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, σε ΑΕΙ, Ινστιτούτα και Βιομηχανίες. Το συνέδριο ελπίζει ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίασης της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται με τη βοήθεια διάφορων Θερμοαναλυτικών Τεχνικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του συνεδρίου με ειδικές ομιλίες.

 

Θεματολογία Συνεδρίου

 • Ανόργανη Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Χημεία Τροφίμων
 • Επιστήμη Υλικών
 • Επιστήμη Πολυμερών
 • Φαρμακευτική
 • Επιστήμες Υγείας
 • Βιο-υλικά
 • Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
 • Εφαρμοσμένες Επιστήμες – Βιομηχανικές Εφαρμογές
 • Θεωρία και Οργανολογία
 • Πολιτιστική Κληρονομιά

 

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Σ. Ζαούτσος, Καθηγητής, Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας, Παν. Θεσσαλίας

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ΘΕΡΜΑ 2024

 

Κ. Χρυσάφης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Θερμικής Ανάλυσης

Εγγραφή στο Συνέδριο:

Για την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου παρακαλούμε τους συνέδρους να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα την οποία παρακαλούμε να αποστείλουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου therma2024@uth.gr 

Αίτηση εγγραφής στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας   

Μέθοδος Πληρωμής

Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας που θα ανακοινωθούν μαζί με το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Κόστος Συμμετοχής

 • Καθηγητές, Ερευνητές: 60 €
 • Φοιτητές: 30 € (μετά από επίδειξη κατάλληλης βεβαίωσης)

Η συμμετοχή καλύπτει:

 • Coffee Breaks
 • Reception

Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.)

10ο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

ΘΕΡΜΑ2024

5 – 6 Ιουλίου 2024 Λάρισα

Κτήριο  , Αίθουσα 


Αποθήκευση Προγράμματος Συνεδρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

Βιβλίο  Περιλήψεων

 


Οδηγίες Προετοιμασίας

 • Όλες οι περιλήψεις πρέπει να έχουν έκταση μέχρι 2 σελίδες
 • Η γλώσσα γραφής τους είναι η Ελληνική ή Αγγλική
 • Τα περιθώρια και στις δύο πλευρές της σελίδας πρέπει να είναι 2.5 cm
 • Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε Times New Roman font size 12
 • Το διάστιχο πρέπει να είναι 1.5
 • Το κείμενο πρέπει να έχει πλήρη στοίχιση
 • Η δομή των εργασιών αποφασίζεται από τους συγγραφείς

Οδηγίες Υποβολής

Όλες οι περιλήψεις πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 10 Ιουνίου 2024

Η κατάθεση των περιλήψεων γίνεται με αποστολή τους στο email: therma2024@uth.gr

Μαζί με την αποστολή της περίληψης πρέπει να δηλώνετε αν επιθυμείτε η εργασία σας να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση ή ως αναρτημένη εργασία 

Χρυσός χορηγός

Θα ανακοινωθούν


Χορηγοί

Θα ανακοινωθούν