Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της ΕΕΘΑ από την ίδρυση της περιλαμβάνουν τη διοργάνωση ή τη συν-διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παρακάτω θα βρείτε αναφορές στις έως σήμερα επιτυχημένες επιστημονικές εκδηλώσεις που οργάνωσε/συμμετείχε η ΕΕΘΑ.

Διεθνή Συνέδρια

Η ΕΕΘΑ έως τώρα έχει οργανώσει τα παρακάτω διεθνή συνέδρια:

 • Συνδιοργάνωσε το 13° Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis MEDICTA 2017 στο Λοάνο
 • Συνδιοργάνωσε το 12° Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis MEDICTA 2015 στη Γιρόνα
 • Συνδιοργάνωσε το 11° Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis MEDICTA 2013 στην Αθήνα
 • Συνδιοργάνωσε το 10° Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis MEDICTA 2011 στο Πόρτο της Πορτογαλίας
 • Συνδιοργάνωσε το 9° Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis MEDICTA 2009 στην Μασσαλία της Γαλλίας
 • Συνδιοργάνωσε το 8° Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis MEDICTA2007 στο Παλέρμο της Ιταλίας
 • Οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το MEDICTA 2005 “7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis” στη Θεσσαλονίκη
 • Συνδιοργάνωσε το 6° Μεσογειακό Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας MEDICTA
 • Συνδιοργάνωσε το 5° Μεσογειακό Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας MEDICTA 1999, στο Santiago de Compostella, της Ισπανίας
 • 4° Μεσογειακό Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας MEDICTA 1999, στην Πάτρα
 • 3° Μεσογειακό Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας J. Med. C.A.T. 1997, που πραγματοποιήθηκε στην Palma de Mallorca της Ισπανίας

Πανελλήνια Συνέδρια

Η ΕΕΘΑ έως τώρα έχει οργανώσει τις παρακάτω επιστημονικές εκδηλώσεις σε Πανελλήνια κλίμακα