Καλώς Ήρθατε στην Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης Welcome to the Hellenic Society for Thermal Analysis

Η Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.) ιδρύθηκε το 1994 από μια ομάδα Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της θερμικής ανάλυσης και σε συναφείς με αυτήν τεχνικές.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η ανάδειξη του επιστημονικού έργου των Ελλήνων ερευνητών που ασχολούνται με τον παραπάνω τομέα η αναζήτηση συνεργασιών με άλλους επιστήμονες του εξωτερικού και η ανάπτυξη και βελτίωση των τεχνικών της θερμικής ανάλυσης.

Μέσα από συναντήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε σχετικά περιοδικά πιστεύουμε ότι δίνεται η ευκαιρία για μια πιο ουσιαστική και εποικοδομητική συμβολή των Ελλήνων επιστημόνων στην περιοχή της Θερμικής Ανάλυσης.

Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών ενεργειών και τη συγκρότηση του πρώτου διοικητικού της συμβουλίου, η Ε.Ε.Θ.Α. έγινε δεκτή ως ισότιμο μέλος της International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (I.C.T.A.C) που αριθμεί πάνω από 6,000 μέλη.

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΘΑ στοχεύουν όχι μόνο στην προώθηση της σχετικής έρευνας στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας, αλλά επιπλέον στην ποιοτική αναβάθμιση των βιομηχανικών προϊόντων. Αυτό γίνεται εφικτό με την παροχή συμβουλευτικού έργου στην ελληνική βιομηχανία ως προς την εισαγωγή της αντίστοιχης τεχνολογίας θερμικής ανάλυσης, όπως απαιτεί το ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Επικαιρότητα

Oct 23 2021
  • Τμήμα Φυσικής - Σχολή Θετικών Επιστημών - Α.Π.Θ.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.) ΘΕΡΜΑ 2021 23-24 Οκτωβρίου, 2021, Θεσσαλονίκη   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Χρυσάφης Κώστας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ., πρόεδρος Αχιλιάς Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. Μπικιάρης Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. Παπαγεωργίου Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ταράνη Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. Δελλή Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. Μαλετζίδου Λαμπρινή, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. Τερζοπούλου Ζωή, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ. Βουβούδη Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αχιλιάς Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. Δεμέτζος [...]


Oct 24 2021
  • 1:00 PM
  • Τμήμα Φυσικής - Σχολή Θετικών Επιστημών - Α.Π.Θ.

Απολογιστική Συνέλευση – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Απολογιστική Συνέλευση – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.) Κυριακή 24/10/2021 και ώρα 1:00 Τμήμα Φυσικής - Σχολή Θετικών Επιστημών – Α.Π.Θ.