Καλώς Ήρθατε στην Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης Welcome to the Hellenic Society for Thermal Analysis

Η Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.) ιδρύθηκε το 1994 από μια ομάδα Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της θερμικής ανάλυσης και σε συναφείς με αυτήν τεχνικές.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η ανάδειξη του επιστημονικού έργου των Ελλήνων ερευνητών που ασχολούνται με τον παραπάνω τομέα η αναζήτηση συνεργασιών με άλλους επιστήμονες του εξωτερικού και η ανάπτυξη και βελτίωση των τεχνικών της θερμικής ανάλυσης.

Μέσα από συναντήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε σχετικά περιοδικά πιστεύουμε ότι δίνεται η ευκαιρία για μια πιο ουσιαστική και εποικοδομητική συμβολή των Ελλήνων επιστημόνων στην περιοχή της Θερμικής Ανάλυσης.

Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών ενεργειών και τη συγκρότηση του πρώτου διοικητικού της συμβουλίου, η Ε.Ε.Θ.Α. έγινε δεκτή ως ισότιμο μέλος της International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (I.C.T.A.C) που αριθμεί πάνω από 6,000 μέλη.

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΘΑ στοχεύουν όχι μόνο στην προώθηση της σχετικής έρευνας στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας, αλλά επιπλέον στην ποιοτική αναβάθμιση των βιομηχανικών προϊόντων. Αυτό γίνεται εφικτό με την παροχή συμβουλευτικού έργου στην ελληνική βιομηχανία ως προς την εισαγωγή της αντίστοιχης τεχνολογίας θερμικής ανάλυσης, όπως απαιτεί το ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Επικαιρότητα

Jun 30 2019
  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη

Eπιστημονική ημερίδα FORTH-ΕΛΕΝΕΠΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας (ΕΛΕΝΕΠΥ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) συνδιοργανώνουν την πρώτη κοινή επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εφαρμοσμένη Νανοτεχνολογία στις Επιστήμες Υγείας και του Περιβάλλοντος, Ασφάλεια, ποιότητα και αποτελεσματικότητα – Κανονιστικό πλαίσιο». Η θεματολογία της ημερίδας αφορά στην εφαρμογή της Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας και του Περιβάλλοντος και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν ζητήματα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας νανοϋλικών, την τοξικότητα των νανοϋλικών και νανοσυσκευών, την νανοτεχνολογία στη βιομηχανία, τη λειτουργικότητα των νανοϋλικών καθώς [...]


Sep 17 2019
  • Rome, Italy

ICTPTA 2019 : International Conference on Thermal Physics and Thermal Analysis

ICTPTA 2019 International Conference on Thermal Physics and Thermal Analysis aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Thermal Physics and Thermal Analysis. It also provides a premier interdisciplinary platform for researchers, practitioners, and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns, as well as practical challenges, encountered and solutions adopted in the fields of Thermal Physics and Thermal [...]