Καλώς Ήρθατε στην Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης Welcome to the Hellenic Society for Thermal Analysis

Η Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.) ιδρύθηκε το 1994 από μια ομάδα Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της θερμικής ανάλυσης και σε συναφείς με αυτήν τεχνικές.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η ανάδειξη του επιστημονικού έργου των Ελλήνων ερευνητών που ασχολούνται με τον παραπάνω τομέα η αναζήτηση συνεργασιών με άλλους επιστήμονες του εξωτερικού και η ανάπτυξη και βελτίωση των τεχνικών της θερμικής ανάλυσης.

Μέσα από συναντήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε σχετικά περιοδικά πιστεύουμε ότι δίνεται η ευκαιρία για μια πιο ουσιαστική και εποικοδομητική συμβολή των Ελλήνων επιστημόνων στην περιοχή της Θερμικής Ανάλυσης.

Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών ενεργειών και τη συγκρότηση του πρώτου διοικητικού της συμβουλίου, η Ε.Ε.Θ.Α. έγινε δεκτή ως ισότιμο μέλος της International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (I.C.T.A.C) που αριθμεί πάνω από 6,000 μέλη.

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΘΑ στοχεύουν όχι μόνο στην προώθηση της σχετικής έρευνας στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας, αλλά επιπλέον στην ποιοτική αναβάθμιση των βιομηχανικών προϊόντων. Αυτό γίνεται εφικτό με την παροχή συμβουλευτικού έργου στην ελληνική βιομηχανία ως προς την εισαγωγή της αντίστοιχης τεχνολογίας θερμικής ανάλυσης, όπως απαιτεί το ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Επικαιρότητα