9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.)
9ο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας
ΘΕΡΜΑ2021
23 - 24 Οκτώβριου 2021
Σχολή Θετικών Επιστημών – Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη

Η Ελληνική Εταιρία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.) διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας στις 23-24 Οκτωβρίου 2021 στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. στην Θεσσαλονίκη.

Οι ανακαλύψεις στη Θερμική Ανάλυση χαρακτηρίζονται από την ανάγκη νέων μεθόδων, τη γέννηση νέων τεχνικών και των εφαρμογών τους που ενδιαφέρουν πολλούς επιστήμονες στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, σε ΑΕΙ, Ινστιτούτα και Βιομηχανίες. Το συνέδριο ελπίζει ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίασης της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται με τη βοήθεια διάφορων Θερμοαναλυτικών Τεχνικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του συνεδρίου με ειδικές ομιλίες.

Θεματολογία Συνεδρίου

 • Ανόργανη Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Χημεία Τροφίμων
 • Επιστήμη Υλικών
 • Επιστήμη Πολυμερών
 • Φαρμακευτική
 • Επιστήμες Υγείας
 • Βιο-υλικά
 • Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
 • Εφαρμοσμένες Επιστήμες – Βιομηχανικές Εφαρμογές
 • Θεωρία και Οργανολογία
 • Πολιτιστική Κληρονομιά

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία με την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων που ισχύουν.

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας του Α.Π.Θ.

Κ. Χρυσάφης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Θερμικής Ανάλυσης

Εγγραφή στο Συνέδριο:

Για την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου παρακαλούμε τους συνέδρους να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα την οποία παρακαλούμε να αποστείλουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου labrinim@auth.gr

Αίτηση εγγραφής στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας   

Μέθοδος Πληρωμής

Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας που θα ανακοινωθούν μαζί με το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Κόστος Συμμετοχής

 • Καθηγητές, Ερευνητές: 80 €
 • Υποψήφιοι Διαδάκτορες: 40 € 
 • Προπυτχιακοί, Μεταπτυχικακοί Φοιτητές: 20 € (μετά από επίδειξη κατάλληλης βεβαίωσης)

Η συμμετοχή καλύπτει:

 • Coffee Breaks
 • Reception

Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.)

9ο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

ΘΕΡΜΑ2021

23 – 24 Οκτώβριου 2021 Θεσσαλονίκη

Κτήριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Αίθουσα Α31


Αποθήκευση Προγράμματος Συνεδρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Σάββατο 23/10/2021 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αχιλιάς Δημήτριος 

09:30-09:40 Χαιρετισμός Προέδρου ΕΕΘΑ

09:40-10:10 Προσκεκλημένη Ομιλία: Νατάσσα Πίππα, Επικ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ “Η χρήση της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης στις μελέτες προμορφοποίησης νανο-φαρμάκων/νανο-εμβολίων

10:10-10:30 Evaggelia Tarani, Eleftheria Xanthopoulou, George Z. Papageorgiou, Dimitrios N. Bikiaris, Konstantinos Chrissafis  “Modified Lauritzen Hoffman by Vyazovkin for cold and melt  crystallization of poly(propylene vanillate)” 

10:30-10:50 Ομιλία χορηγού: Jürgen E.K. Schawe – Mettler Toledo “Critical crystallization properties of an industrial-grade Zr-based  metallic glass-forming alloy used in additive manufacturing measured  with fast scanning calorimetry” 

10:50-11:10 Iordanidis Andreas, Garcia-Guinea Javier, Zouros Nikolaos, Asvesta  Argyro  “Mineralogical study of fossil plant samples from Lesvos petrified forest  based on TG and XRD techniques”

11:10-11:30 Διάλειμμα – Καφές

11:30-11:50 Ομιλία Χορηγού: Els Verdonck, Daniël Roedolf, TA Instruments “The Discovery X3 DSC as a Tool to Increase Productivity in a QC as  well as in an R&D Laboratory” 

11:50-12:10 Σταυρούλα Κονοπίση, Μαρία Στεφανίδου “Εφαρμογή αποτελεσμάτων θερμικής ανάλυσης σε κονιάματα  αποκατάστασης” 

12:10-12:30 Ομιλία Χορηγού: Αλαφασού Πέρι, Setaram “Διατάξεις Θερμικής Ανάλυσης” 

12:30-13:00 Invited lecture: Stefano Vecchio Ciprioti, Professor, Sapienza  University of Rome “Looking for convincing kinetic parameters for thermal stability of  materials” 

13:00-13:20 Kourtidou Dimitra, Chrissafis Konstantinos Nonisothermal Crystallization Kinetics: Studying the Validity of  Different Johnson–Mehl–Avrami–Erofeev–Kolmogorov (JMAEK) Based  Equations  

13:20-14:20 Γεύμα – Μπουφές

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χρυσάφης Κώστας 

14:20-14:40 Chrysafi Iouliana, Nina Maria Ainali, Dimitrios N. Bikiaris “Thermal analysis of new PLA-PHSu block copolymers for medical  applications” 

14:40-15:00 Νίνα Μαρία Αϊναλή, Δημήτριος Μπικιάρης, Δήμητρα Λαμπροπούλου “Επίδραση της UV-B ακτινοβολίας στις φυσικοχημικές ιδιότητες των  ευρέως χρησιμοποιούμενων πολυμερών και στο σχηματισμό  μικροπλαστικών” 

15:00-15:20 Chrysoula Manoli, Nicholas R. Hendricks, Jerome Noël, Paolo Petagna,  Sébastien Lani, Dionysios Mouzakis  “Small size 3D printed hydraulic components with integrated fluid  sensing capabilities: A proof of concept” 

15:20-15:40 Ηλίας Χαρίτος, Ευαγγελία Κοντού “Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της πολυμερικής μήτρας και των  εγκλεισμάτων με βάση το γραφένιο στη θερμομηχανική συμπεριφορά των  νανοσυνθέτων υλικών” 

15:40-16:00 Ξανθοπούλου Ε., Τερζοπούλου Ζ., Ζαμπούλη Α., Κουρτίδου Δ.,  Ταράνη Ε., Χρυσάφης Κ. , Μπικιάρης Δ.Ν., Παπαγεωργίου Γ.Ζ “Πολυ(βανιλικοί αλκυλενεστέρες): Σύνθεση και μελέτη των θερμικών  ιδιοτήτων καινοτόμων πολυεστέρων προερχόμενων από λιγνίνη” 

Κυριακή 24/10/2021 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μουζάκης Διονύσης  

09:30-10:00 Προσκεκλημένη Ομιλία: Θεοδώρα Κρασιά, Αναπλ. Καθηγήτρια,  Πανεπιστήμιο Κύπρου “Electrospun magnetoresponsive microfibers and microrods as  potential systems in magnetic hyperthermia applications” 

10:00-10:20 S. P. Zaoutsos, M. Koudoumas, I.V. Tudose, K. B. Petrotos  “Thermomechanical characterization of PLA encapsulated natural antimicrobials films for use in active food packaging” 

10:20-10:40 Μαρινοπούλου Άννα, Ραφαηλίδης Στυλιανός “Χαρακτηρισμός συμπλόκων μοριακού εγκλεισμού αμυλόζης και  συστημάτων αμύλου με βιοδραστικές ουσίες” 

10:40-11:00 Μαρία Χουντουλέση, Diego Romano Perinelli, Aleksander Forys,  Νατάσσα Πίππα, Βαρβάρα Χρυσοστόμου, Giulia Bonacucina, Barbara Trzebicka, Στέργιος Πίσπας, Κωνσταντίνος Δεμέτζος “Εφαρμογή Θερμικής Ανάλυσης σε συνδυασμό με μεθόδους   χαρακτηρισμού φυσικοχημικής συμπεριφοράς και μορφολογίας για την  αξιολόγηση νανοσωματιδίων λυοτροπικών υγρών κρυστάλλων”

11:00-11:20 Μαρία Τσακίρη, Νικόλαος Ναζίρης, Κωνσταντίνος Δεμέτζος “Θερμοτροπική συμπεριφορά και αξιολόγηση των μεταβάσεων φάσεων  λιπιδικών διπλοστοιβάδων με χρήση DSC” 

11:20-11:40 Διάλειμμα – Καφές

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ζαούτσος Στέφανος  

11:40-12:10 Invited lecture: Dimitrios Fessas, Professor, Universita degli Studi di  Milano “Hierarchy of interactions dictating the thermodynamic stability of cell  membranes: a micro-DSC study

12:10-12:30 George Z. Papageorgiou “Melting and Crystallization Study of Poly(Butylene Succinate) (PBS)  using Standard DSC, Step-Scan DSC, MDSC, FSC and PLM” 

12:30-12:50 Ομιλία Χορηγού: Dr. Ekkehard Fueglein  Netzsch “DSC 214 Polyma demonstration” – Αναλυτικές Συσκευές AE 12:50-13:20 Invited lecture: Peter Simon, Professor, Slovak University of  Technology in Bratislava  “Frequent flaws encountered in the manuscripts of kinetic papers” 

13:20-14:00 Γεύμα – μπουφές

14:30-15:30 Συνεδρία αφίσας

15:30-15:50 Διάλειμμα – Καφές

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χρυσάφης Κώστας  

15:50-16:10 Ε. Βουβούδη, Γ. Ταμίας, Δ. Αχιλιάς “Θερμική αποικοδόμηση και προϊόντα πυρόλυσης της  πολυκυανοακρυλικής κόλλας αποκατάστασης γυαλιού Loctite” 

16:10-16:30 L. Malletzidou, T. Zorba, E. Patsiatzi, P. Beinas, V. Touli, K.  Chrissafis, E. Pavlidou, G. Vourlias, K.M. Paraskevopoulos “Late post-Byzantine monuments of Central and Northern Greece:  Investigation of wall painting technique criteria” 

16:10-16:30 Maria Lazaridou, Christina Samiotaki, Dimitrios N. Bikiaris Preparation and characterization of poly (lactic acid)/poly (ethylene  adipate) nanofibers as drug delivery carrier for levofloxacin 

16:30-16:50 N. Maniotis, D. Serantes Micromagnetic analysis as a way to evaluate thermal properties of  magnetic nanoparticles in biomedical applications” 

16:50-17:10 Απονομή Βραβείων ΕΕΘΑ-Τελετή Λήξης Θερμά2021


Γλώσσα συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά. Οι σύνεδροι μπορούν να επιλέξουν άμα το επιθυμούν την αγγλική γλώσσα.


Προσκεκλημένοι ομιλητές

 

Peter Simon, Professor, Slovak University of Technology in Bratislava 

“Frequent flaws encountered in the manuscripts of kinetic papers”

Stefano Vecchio Ciprioti, Professor, Sapienza University of Rome

“Looking for convincing kinetic parameters for thermal stability of materials”

Dimitrios Fessas, Professor, Universita degli Studi di Milano

“Hierarchy of interactions dictating the thermodynamic stability of cell membranes: a micro-DSC study

Θεωδόρα Κρασιά, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου

“Electrospun magnetoresponsive microfibers and microrods as potential systems in magnetic hyperthermia applications”

Νατάσσα Πίππα, Επικ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

Η χρήση της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης στις μελέτες προμορφοποίησης νανο-φαρμάκων/νανο-εμβολίων

Βιβλίο  Περιλήψεων

 


Οδηγίες Προετοιμασίας

 • Όλες οι περιλήψεις πρέπει να έχουν έκταση μέχρι 2 σελίδες
 • Η γλώσσα γραφής τους είναι η Ελληνική ή Αγγλική
 • Τα περιθώρια και στις δύο πλευρές της σελίδας πρέπει να είναι 2.5 cm
 • Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε Times New Roman font size 12
 • Το διάστιχο πρέπει να είναι 1.5
 • Το κείμενο πρέπει να έχει πλήρη στοίχιση
 • Η δομή των εργασιών αποφασίζεται από τους συγγραφείς

Οδηγίες Υποβολής

Όλες οι περιλήψεις πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2021

Η κατάθεση των περιλήψεων γίνεται με αποστολή τους στο email: labrinim@auth.gr

Μαζί με την αποστολή της περίληψης πρέπει να δηλώνετε αν επιθυμείτε η εργασία σας να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση ή ως αναρτημένη εργασία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Χρυσάφης Κώστας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
 • Αχιλιάς Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
 • Μπικιάρης Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
 • Παπαγεωργίου Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Βουβούδη Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.
 • Δελλή Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
 • Μαλετζίδου Λαμπρινή, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
 • Ταράνη Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
 • Τερζοπούλου Ζωή, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χρυσός χορηγός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας Α.Π.Θ.


Χορηγοί

ΜΑΛΒΑ Α.Ε.


ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ

Αλάφασού Best Buy Analytical

HELAMCO

CHIMAR