9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.)
9ο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας
ΘΕΡΜΑ2021
23 - 24 Οκτώβριου 2021
Σχολή Θετικών Επιστημών – Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη

Η Ελληνική Εταιρία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.) διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας στις 23-24 Οκτωβρίου 2021 στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. στην Θεσσαλονίκη.

Οι ανακαλύψεις στη Θερμική Ανάλυση χαρακτηρίζονται από την ανάγκη νέων μεθόδων, τη γέννηση νέων τεχνικών και των εφαρμογών τους που ενδιαφέρουν πολλούς επιστήμονες στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, σε ΑΕΙ, Ινστιτούτα και Βιομηχανίες. Το συνέδριο ελπίζει ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίασης της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται με τη βοήθεια διάφορων Θερμοαναλυτικών Τεχνικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του συνεδρίου με ειδικές ομιλίες.

Θεματολογία Συνεδρίου

 • Ανόργανη Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Χημεία Τροφίμων
 • Επιστήμη Υλικών
 • Επιστήμη Πολυμερών
 • Φαρμακευτική
 • Επιστήμες Υγείας
 • Βιο-υλικά
 • Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
 • Εφαρμοσμένες Επιστήμες – Βιομηχανικές Εφαρμογές
 • Θεωρία και Οργανολογία
 • Πολιτιστική Κληρονομιά

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία με την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων που ισχύουν.

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας του Α.Π.Θ.

Κ. Χρυσάφης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Θερμικής Ανάλυσης

Εγγραφή στο Συνέδριο:

Για την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου παρακαλούμε τους συνέδρους να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα την οποία παρακαλούμε να αποστείλουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου labrinim@auth.gr

Αίτηση εγγραφής στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας   

Μέθοδος Πληρωμής

Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας που θα ανακοινωθούν μαζί με το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Κόστος Συμμετοχής

 • Καθηγητές, Ερευνητές: 80 €
 • Φοιτητές: 40 € (μετά από επίδειξη κατάλληλης βεβαίωσης)

Η συμμετοχή καλύπτει:

 • Coffee Breaks
 • Reception

Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.)

9ο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

ΘΕΡΜΑ2021

23 – 24 Οκτώβριου 2021 Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα Συνεδρίου (ενδεικτικό)

Σάββατο 23/10/2021

09:30 – 13:30      Προσκεκλημένες ομιλίες- ομιλίες συνέδρων

14:30 – 16:00     Προσκεκλημένες ομιλίες- ομιλίες συνέδρων

Κυριακή 24/10/2021

09:30 – 13:30     Προσκεκλημένες ομιλίες- ομιλίες συνέδρων

14:30 – 15:30    Συνεδρία αφίσας

15:30 – 19:00    Προσκεκλημένες ομιλίες- ομιλίες συνέδρων

Αποθήκευση Προγράμματος Συνεδρίου

Γλώσσα συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά. Οι σύνεδροι μπορούν να επιλέξουν άμα το επιθυμούν την αγγλική γλώσσα.

Οδηγίες Προετοιμασίας

 • Όλες οι περιλήψεις πρέπει να έχουν έκταση μέχρι 2 σελίδες
 • Η γλώσσα γραφής τους είναι η Ελληνική ή Αγγλική
 • Τα περιθώρια και στις δύο πλευρές της σελίδας πρέπει να είναι 2.5 cm
 • Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε Times New Roman font size 12
 • Το διάστιχο πρέπει να είναι 1.5
 • Το κείμενο πρέπει να έχει πλήρη στοίχιση
 • Η δομή των εργασιών αποφασίζεται από τους συγγραφείς

Οδηγίες Υποβολής

Όλες οι περιλήψεις πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2021

Η κατάθεση των περιλήψεων γίνεται με αποστολή τους στο email: labrinim@auth.gr

Μαζί με την αποστολή της περίληψης πρέπει να δηλώνετε αν επιθυμείτε η εργασία σας να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση ή ως αναρτημένη εργασία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Χρυσάφης Κώστας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
 • Αχιλιάς Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
 • Μπικιάρης Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
 • Παπαγεωργίου Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Βουβούδη Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.
 • Δελλή Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
 • Μαλετζίδου Λαμπρινή, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
 • Ταράνη Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
 • Τερζοπούλου Ζωή, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χρυσός χορηγός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.


Αργυρός χορηγός

ΜΑΛΒΑ Α.Ε.Χορηγοί

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας Α.Π.Θ.

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ

Αλάφασού Best Buy Analytical

HELAMCO