Επικοινωνία

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΘΑ με emai.


Στοιχεία

Καθηγητής: Χρυσάφης Κωνσταντίνος

Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: (+30) 2310998188

Email: info@hsta.gr