Απολογιστική Συνέλευση – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου